Welkom bij
Joenboek
een initiatief van Stichting Odulphus
'Ik heb de schedels in mijne koffer geborgen'.
Artikel uit het NRC over de van het eiland Urk geroofde schedels.

'Urk' uit: aardrijkskundig woordenboek der nederlanden, bijeengebracht door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden. dertiende en laatste deel.

NIEUW!

Klaas Hoekstra schreef een artikel over 'de ontwikkeling van de Urker Scheepswerven'.
De 'Hellige' van Roos, Hakvoort en Metz vanaf het ontstaan tot aan de laatste overname.

'De dokter en de dominee'.
In 1844 breekt op het eiland Urk een epidemie uit. Een kind, dat in Amsterdam had gelogeerd, werd besmet met kinderpokken en nam deze ziekte mee naar het eiland. In het begin leek het geval niet ernstig. NIEUW!
'Reis naar een verdwenen eiland, Urks pittoreske issolement nadert zijn einde' is en reisverhaal van Mary Pos uit de Telegraaf van 15 augustus 1940.


NIEUW!

'Urk en Amager' is een verhaal over een onderzoek n.a.v. een klein zinnetje in een boek van Cruys Voorbergh. Het gaat over de emigratie van Hollandse tuinders in de 16e eeuw naar Denemarken. Onder hen bevonden zich 'ook enige Urkers'.

'Over het romantische eiland Urk' is een reisverhaal van U.G. Dorhout uit 1928 gepubliceerd in 'Onze Aarde'.NIEUW!

Wim A. de Lege, Medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Naar aanleiding van lage verwijscijfers bij Urker ziekenfondsverzekerden gedurende een lange reeks van jaren, is besloten onderzoek te doen naar de achtergronden daarvan.
'De jacht op de Urker visschers' is een reisverhaal van Jef Last uit de Groene Amsterdammer van 16 september 1933.NIEUW!

Nu te lezen op Joenboek: 'Zuiderzee', de beroemde en beruchte roman van Jef Last. Vanwege de start van Joenboek speciaal voor u op Pdf-formaat!

Het 'Overvaren van de botter UK 60' is een onderzoek van Klaas Hoekstra naar de rampzalige gebeurtenis uit 1920.

'Het Urkerland valt droog'.
Nu in het voorjaar van 1942 de bodem van het Urkerland, gelijk men den Noordoostpolder in de toekomst noemen zal, zichtbaar wordt, is immers de eigenlijke droogmaking van den tweeden Zuiderzeepolder voltooid.