Urker Volksleven

Het Urker Volksleven is een uitgave van de Vereniging 'Vrienden van Urk'. Het blad publiceerd verhalen, foto's en artikelen over de geschiedenis en cultuur van het voormalige eiland Urk.

Het 'Urker Volksleven' verschijnt 5 keer per jaar.

Redactieadres: Urker Museum 'Het Oude Raadhuis', Wijk 2-2, 8321 AA  Urk.

Voor abonnementen bel: 0527-682334 of mail naar museum 'Het Oude Raadhuis'.

Urker abonees betalen 11,-

Het tarrief voor abonnees buiten Urk is 13,-Rechts ziet u een omslag van het Urker Volksleven>>

e-mail | Startpagina Urk ]