Het Urker Gemeentewapen is officieel geregistreerd op 15 december 1819.

"Van lazuur beladen met een schelvisch in zijne natuurlijke kleur."

 

Urker volkslied
(tekst: T. de Vries)

Waar al meer dan 1000 jaren
in de zee een heuvel stond
rustig in de woeste baren
daar is mijn geboortegrond.

Opgewekt is er het leven
de bewoners zijn gastvrij
warm van hart en gul in 't geven
vlijtig in de visserij.

Maar nu ligt het tussen dijken
't IJsselmeer aan d' ene kant
en daar waar de zee moest wijken
ligt nu vruchtbaar polderland.

Oude zeeŽn zijn verdwenen
klederdracht raakt in verval
maar het geldt er als voorhenen
Urk dat is een zoetendal,
wie er is die blijft er al.

Urk kent ook een eigen vlag. Zoals op dit voorbeeld blijkt, kloppen de kleuren en de afbeelding niet helemaal. De vlag wordt gebruikt bij feestelijke gelegenheden.

 

't Urreker volkslied
in ut urrekers

Woar al maar dan 1000 joaren
in de zie een euvel stot
rustig in de woeste boaren
doar is meen gebuurtegroend.

Opgewekt is doar ut leven
de bewoeners zo gastvrij
warm van arte in gul in 't gieven
neuver in de visserije.

Mar nou legt ut tussen dikken
't IJsselmeer an d' ene kaant
in dor woar de zie mos wikken
legt nou vruchtboar polderlaand.

Ouwe zie-en binnen verdwienen
kliederdragt raakt in verval
mar ut geldt er as voorhienen
Urk dat is een suutendal
wie d'r is die blift er al.