Stichting Odulphus
Stichting Odulphus is opgericht op Urkerdag 1998.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder registratienummer: 39077225

Zij stelt zich ten doel de Urker geschiedenis, cultuur en traditie op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen.

De naam van de stichting heeft alles te maken met de 1 aprilgrap van 1987.

st. Odulphus