"Urkerdag"

(een dag Van, Voor en Door Urkers)

Pinksterdrukte

Het Pinksterfeest is voor het eiland Urk eeuwenlang het feest van het jaar geweest.
Tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd er op Pinkstermaandag naar de "gaai" geschoten.
In het begin van deze eeuw stonden er voor de winkels kramen opgesteld met speelgoed en snoep voor de kinderen en had het dan nog iets van een kermis als ook de vreemde kooplieden zich vertoonden.
Met Pinksteren behoorde elke Urker en Oud-Urker op het eiland te zijn.
Mannen die elders werkten en de dienstmeisjes uit het westen van ons land.

Tot 1948 toe brachten de boten van Kampen en Enkhuizen hen in de dagen voor Pinksteren al op de keileembult en dan stond de havenkant vol mensen; familileden, afhalers en nieuwsgierigen. "Pinksterdrukte" was een begrip.
Je moest er zo netjes mogelijk in je klederdracht uitzien en als het kon ook wat nieuws aanschaffen. Vriendschappen werden gesloten en vernieuwd.
Kinderen liepen de hele familie af en werden zo voorzien van snoepcenten.
Kortom, het was een drukte van belang en de zondagse kerkdiensten werden nog beter dan elders bezocht.
Kerkelijke bijdragen werden in die dagen betaald, schulden afgelost, er werd ook uitgebreider dan anders gegeten.
Het was volop feest ... tenminste als de haring- en ansjovisvangsten genoeg opgeleverd hadden en de harde winter vergeten kon worden.

Het bovenstaande heeft.de organisatoren van de "Urkerdag" ertoe gebracht die te houden op Pinksterzaterdag.
En dat is nu al vele jaren zo Met succes is telkens weer die dag een manifestatie geworden van Urkers, Oud-Urkers en ook belangstellende niet-Urkers, die uitmunt door gemeenschapszin, gezelligheid, inventiviteit en band met het verleden.
Dat komt uit in het dragen van de klederdracht, in oude spelen, gezamenlijke zang en inuziekbeoefening, in het bezoeken van de Urker monumenten en zoveel andere zaken meer.

 

Het ontstaan van Urkerdag

De meesten van u hebben allemaal de speeltuin 'Prinses Marijke' gekend, misschien er fijn gespeeld.
Door allerlei oorzaken, het niet meer hebben van een oppasser (beheerder), veranderde voorschriften is de speeltuinvereniging opgeheven en de speeltuin gesloopt.
Het bestuur had wat geld gespaard voor een renovatie. Omdat dit geld van de bevolking was, besloot het bestuur dit op een andere manier voor de bevolking te gebruiken en wel in de vorm van een Urkerdag.
Historisch gezien kwam er maar één dag in aanmerking en dat was de zaterdag voor Pinksteren.
Het bestuur, inmiddels omgevormd tot een comité wilde proberen het dragen van het Urker door de Urker bevolking nieuw leven in te blazen.
Het leek er n.l. veel op dat de 'Urkerdracht' in korte tijd alleen nog in een museum te zien zou zijn. 'Proberen kan altijd' zeiden we tegen elkaar. 'Slaat het niet aan dan stoppen we er gewoon weer mee'

De eerste Urkerdag vond plaats op de markt. Er werden daar tweedehands boeken verkocht en Puck van der Zwan kwam met zijn klederdrachtshow.
Dank zij een intensieve reclame waren er meer in het 'Urker' dan anders, maar volgens ons kon het beter. Wij hadden maar één wens, de jeugdigen moeten ook mee doen. De eerste jaren lukte dat niet zo. Ze vonden het gek en belachelijk.
Toen kwam er echter een doorbraak op de klederdrachtwedstrijd in 1988 voor het nieuwe gemeentehuis. De jeugd deed volop mee en wij zaten goed.
Vanuit Stichting Buurtwerk werden cursussen om Urker kleding te maken georganiseerd, wat vastgelegd werd in een boekwerkje met patronen. Hulde aan Riemde, Mina en Dinie die daar veel werk voor hebben verzet.
Iedereen wilde nu zelf een Urker pak en de cursussen liepen vol, wachtlijsten ontstonden.
Steeds meer winkeliers en organisaties namen actief deel aan de Urkerdag.
De organisatie werd te groot en het comité zocht ondersteuning. Deze vonden ze bij de Stichting Buurtwerk Urk en het comité ging onder hun verantwoordelijkheid verder als 'commissie Urkerdag'
Vanaf dat moment is mede door de inzet van vele medewerkers Urkerdag gegroeid tot een traditie welke niet meer weg te denken is uit de Urker samenleving.Het is een dag Van, Voor en Door Urkers.

 

Algemene programma onderdelen

Het Urkerdag gebeuren speelt zich voornamelijk af op de middag vanaf 14.00 uur. Toch zijn er ook een aantal activiteiten welke zich al in de ochtenduren afspelen.
Zaterdagmorgen 2 juni zal door de Gemeente de IJsselmeervisafslag worden geopend. Het programma daarvan is een zaak van de Gemeente. Wel is de commissie benaderd met de vraag op welke wijze het één en ander op elkaar kon worden afgestemd. In overleg met dhr. E. de Vries is afgesproken dat het pleintje voor de units binnen de locaties zou worden meegenomen en dat de commissie een tweetal activiteiten zou proberen daar onder te brengen.

Urkervlag De commissie rekent er op dat de bevolking de Urker vlag massaal zal uitsteken,
Valerius een ensemble van Valerius zal gedurende de morgen op diverse plaatsen in het oude dorp muzikale klanken ten gehore brengen,
Museum het museum is deze dag geopend. Bezoekers in klederdracht mogen gratis naar binnen.
Vuurtoren de Urker vuurtoren is deze dag te bezichtigen en te beklimmen,

[ e-mail | Startpagina Urk ]